top of page

Tirsdagsklatring

Hver tirsdag gjennom hele studieåret arrangerer vi fellesklatring. Hvis vi er så heldige at vi har fint vær tar vi det hele utendørs, hvis ikke møtes vi enten i Lehmkuhlhallen eller Fantofthallen.

Du må ha brattkort for å kunne delta på våre samlingermen hvis du har klatreerfaring kan våre instruktører utstede brattkort hvis de ser at kompetansen sitter.

 

Følg våre ukentlige innkallinger gjennom mailinglisten og følg tirsdagsklatringens egen Facebook-gruppe.

 

Dersom du har spørsmål til aktiviteten eller forslag, send en epost til klatring@bsifriluft.no

Se våre andre tilbud her


*Orientering rundt tirsdagsklatring*
Klatring er en risikoaktivitet som du utøver på eget ansvar. Du påtar deg det fulle ansvaret for egen aktivitet i forbindelse med tirsdagsklatringen. BSI Friluft kan ikke holdes ansvarlig for tap eller skade som inntreffer i forbindelse med tirsdagsklatringen. Ulykkesforsikring som inkluderer klatring må besørges av deg selv. Tirsdagsklatringen er et tilbud til våre medlemmer med brattkort hvor man klatrer i felleskap.

bottom of page